Garantie

Op alle door Brievenbus.NL geleverde producten is een fabrieksgarantie van toepassing. 
Dit houdt in dat de fabrikant besluit over het al dan niet vergoeden van een product

 • Wat valt wel onder fabrieksgarantie:
 • Het vervangen van onderdelen of het vervangen van een geheel product als gevolg van een gebrek in materiaal of fabricage. 
 • Het retoursturen van de zending door de fabrikant of leverancier naar klant na reparatie of vervanging.

 • Wat valt niet onder fabrieksgarantie:
 • Het retour sturen van het defecte product naar Brievenbus.nl. In de tussentijd kan het voorkomen dat u korte tijd geen gebruik kunt maken van uw brievenbus.
 • Het op locatie vervangen of herstellen van beschadigde producten als gevolg van correct of incorrect gebruik binnen of buiten de garantietermijn. Servicekosten worden ten alle tijden in rekening gebracht bij een benodigd bezoek door onze onderhouds/montagedienst.
 • Het vervangen of leveren van een nieuw slot. 
  Sloten kunnen zeer makkelijk beschadigen door ontoelaatbaar gebruik en zijn sterker onderhevig aan slijtage dan de overige delen van een brievenbus.
  Uitsluitend aanvragen binnen1 maand na levering van een nieuw product zullen erkend worden, alle overige aanvragen zullen niet als garantie afgehandeld worden. Reservesloten zijn ten alle tijde los na te bestellen als slijtageproduct.

 • De van toepassing zijnde garantietermijnen worden bij de producten afzonderlijk vermeld.
 • Hieronder een klein kort overzicht:
 • Brievenbusconstructies: 5 jaar garantie op productiefouten en 10 jaar garantie tegen doorroesten.
 • Bobi: 4 jaar garantie
 • Heibi: 6 jaar garantie
 • Safepost: 2 jaar garantie

Afhandeling garantieaanvraag, melding van schade of probleem.
Meld uw schade of probleem met het product via e-mailTelefonische garantieaanvragen zullen niet in behandeling genomen worden. Het is fijn als u een foto meestuurt van de beschadiging.
Binnen 24 uur na ontvangst van uw garantieaanvraag zullen wij contact met u opnemen om de afhandeling hiervan met u door te nemen.

 • Het retour sturen van het beschadigde product.
 • Zorg dat het product goed verpakt wordt retour gezonden om verdere beschadiging te voorkomen. Voeg in de verpakking uw naam, adres en telefoonnummer toe of de destijds ontvangen factuur.
 • Gebruik voor het retour sturen van het product de volgende gegevens: 

Brievenbus.nl
Garantieafwikkeling
Nijverheidsweg 6D
6651 KS Druten